Udvalg

Udvalg

Stævneudvalg:

Bente Hauberg

Charlotte Nykjær

Elva Skov

 

Formål:

Planlægning og afholdelse af stævner. Information om diverse stævner skal gives til bestyrelsen.

Caféudvalg:

Iben Vang

 


Formål:

Indkøb til cafeen når der er arrangementer, tovholder på at cafevognen bliver gjort klar til arrangementer, lave plan for vagter under arrangementer, tovholder for at cafevognen bliver lukket korrekt ned efter arrangementer.
Medlemmer behøver ikke være medlem af bestyrelsen, der skal dog være en fast kontaktperson i bestyrelsen.

Sponsorudvalg:
 


Formål:

Lave en årsplan for hvilke fonde samt datoer for hvornår der skal søges, skrives og sendes ansøgninger. Plan skal forlægges bestyrelsen.
Arbejdsudvalg:

Tommy Lindberg

Jette Ørnskov

Rene Jensen

Anders Hersbo

Jesper Noe Borg

Børge Helth

Jens Peter Fjord

Kristina Fjord

Finn Lindberg

 


Formål:

Lave årsplan for vedligeholdelse samt planlægge årets byggeprojekter.
Praktisk vejledning af projekter.
Planer skal forelægges bestyrelsen.

Juniorudvalg:

Anne Hersbo

Sandra Holte m.fl.

 


Formål:

Arrangerer arrangementer for klubbens børn og unge i ferier og helligdage.