Bestyrelsen


Ridning er balsam for sjæl og sind


OKSBØL RIDE OG KØREKLUB

Broengvej 6

6840 Oksbøl


Bestyrelsen.

Formand:

Jane Knudsen

Tlf. 27290737

janeknudsen@gmail.com


Næstformand:

Birgit Lindberg

f-b-lindberg@hotmail.com

 

Kasserer:

Dorthe Staal

Tlf. 41890184

engvejgaard@live.dk

 

Sekretær

Jette Ørnskov

jettehelth@gmail.com

 

Hanna Wang

wang.hansen@icloud.com


Kirstine Christiansen

kirstinehc@mail.dk


Anne Dueholm

visnahektor@gmail.comØvrige

Suppleanter:

Heidi Dueholm

hd@egonline.dk

 

Lisbeth Christensen

lisbethchr@os.dk


Revisorer:

Iben Vang

Karina Kjøgx


Revisor suppleant:

Jane Holte
Udvalg


Stævneudvalg:

Elva, Bente Hauberg, Charlotte Nykjær

 

FORMÅL:

Planlægning og afholdelse af stævner. Information om div stævner skal gives til bestyrelsen.


Cafeudvalg:

Hanna Wang Hansen, Iben


FORMÅL:

Indkøb til cafeen når der er arrangementer, tovholder på at cafe vognen bliver gjort klar til arrangementer, lave plan for vagter under arrangementer, tovholder for at cafe vognen bliver lukket ned efter arrangementer. Medlemmer behøver ikke være medlem af bestyrelsen, der skal dog være en fast kontakt person i bestyrelsen.Sponsorudvalg:

Birgit Lindberg, Anette Dalkjær, Jette Ørnskov


FORMÅL:

Lave en årsplan for hvilke fonde samt datoer for hvornår der skal søges, forfatte og sende ansøgninger, plan skal forlægges bestyrelsen. Et medlem af udvalget skal være medlem af bestyrelsen.


Arbejdsudvalg:

Elva, Tommy Lindberg, Jette Ørnskov, Rene Sørensen


FORMÅL:

Lave årsplan for vedligeholdelse samt planlægge årets bygge projekter. Praktisk vejledning af projekter. Plan skal forlægges bestyrelsen.


Juniorudvalg:

Sus, Didde, Mikkeline, Agnethe


FORMÅL:

Arrangere arrangementer for klubbens børn og unge i ferier og helligdage.