Bestyrelsen


Ridning er balsam for sjæl og sind


OKSBØL RIDE- OG KØREKLUB

Broengvej 6

6840 Oksbøl


Bestyrelsen.

Formand:

Jane Knudsen

Tlf. 27290737

janeknudsen@gmail.com


Næstformand:

Birgit Lindberg

f-b-lindberg@hotmail.com

 

Kasserer:

Dorthe Staal

Tlf. 41890184

engvejgaard@live.dk

 

Sekretær

Jette Ørnskov

jettehelth@gmail.com

 

Heidi Dueholm


Stine Ebert Sørensen


Anne Dueholm
Øvrige

Suppleanter:

Hanne Thalund

 


Revisorer:

Iben Vang

Karina Kjøgx


Revisor suppleant:

Jane Holte
Udvalg


Stævneudvalg:

Bente Hauberg, Charlotte Nykjær, Elva

 

FORMÅL:

Planlægning og afholdelse af stævner. Information om div stævner skal gives til bestyrelsen.


Cafeudvalg:

Iben Vang


FORMÅL:

Indkøb til cafeen når der er arrangementer, tovholder på at cafe vognen bliver gjort klar til arrangementer, lave plan for vagter under arrangementer, tovholder for at cafe vognen bliver lukket ned efter arrangementer. Medlemmer behøver ikke være medlem af bestyrelsen, der skal dog være en fast kontakt person i bestyrelsen.Sponsorudvalg:

Birgit Lindberg, Jette Ørnskov


FORMÅL:

Lave en årsplan for hvilke fonde samt datoer for hvornår der skal søges, forfatte og sende ansøgninger, plan skal forlægges bestyrelsen. Et medlem af udvalget skal være medlem af bestyrelsen.


Arbejdsudvalg:

Tommy

Jette

Rene

Anders

Jesper

Børge

Lasse

Jens Peter

Kristina

Finn


FORMÅL:

Lave årsplan for vedligeholdelse samt planlægge årets bygge projekter. Praktisk vejledning af projekter. Plan skal forelægges bestyrelsen.


Juniorudvalg:

Didde, Annika, Agnethe, Linette 


FORMÅL:

Arrangerer arrangementer for klubbens børn og unge i ferier og helligdage.